Bescherming persoonsgegevens

Algemeen

Uw persoonsgegevens (bijv. aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden uitsluitend conform de Duitse wet- en regelgeving m.b.t. de bescherming persoonsgegevens verwerkt. De navolgende voorwaarden zullen u informeren over de wijze, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens. Deze verklaring voor bescherming van persoonsgegevens heeft alleen betrekking op onze website. Indien u via links op onze website naar andere websites doorgestuurd wordt, gelieve u zich daar a.u.b. te informeren m.b.t. de omgang met uw gegevens.

Automatische vastlegging gegevens

Om technische redene worden o.a. volgende gegevens, die uw webbrowser aan ons doorgeeft, geregistreerd:
-browsertype en –versie
-welk besturingssysteem u gebruikt
-website, waar vanuit u ons bezoekt (referrer url)
-website, die u bezoekt
-datum en tijd van dit bezoek
-uw internet protocol (IP)-adres.

Deze anonieme gegevens blijven gescheiden van uw eventueel aangegeven persoonsgegevens opgeslagen en kunnen daardoor niet naar een bepaalde persoon worden herleid. Ze worden voor statistische doeleinden gebruikt, om ons internetoptreden en onze aanbiedingen te optimaliseren. Na de analyse worden deze gegevens verwijderd.

Infoaanvraag

(1) Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk alleen gebruikt t.b.v. de afwikkeling catalogusaanvraag. Zo moet bijv. voor het leveren van de goederen uw naam en uw adres worden doorgegeven aan de leverancier. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis worden uw persoonsgegevens niet aan buiten deze contractuele afwikkeling staande derden doorgegeven.
(2)Op vordering van bevoegde instanties mogen we in uitzonderlijke gevallen informatie verstrekken over bestandsgegevens, voor zover dit in het kader is van strafrechtelijke vervolging, de algemene veiligheid betreft t.b.v. de landelijke politiediensten, voor het kunnen uitvoeren van wettelijk noodzakelijke kwesties door de binnenlandse veiligheids- en inlichtingendiensten, alsmede de militaire inichtendienst of indien noodzakelijk voor het waarborgen van de intellectuele eigendomsrechten.

Informatie over cookies

Een cookie is oorspronkelijk een tekstbestand op een computer. Ze bevat typische gegevens over bezochten websites, die de browser software opslaat tijden het surfen over het internet. Voor de gebruiker dient een cookie ervoor, dat hij zich bij het herhaald bezoeken van een versleutelde site niet opnieuw moet aanmelden – het cookie zegt de bezochte computer, dat hij hier al een keer was. Cookies zijn voor de gebruiker zichtbaar en kunnen worden verwijderd. Technisch gezien gaat het bij een cookie om een bestand, die tijdelijk informatie opslaat. De inhoud bestaat uit tenminste twee bestanddelen, zijn naam en de inhoud (waarde). Vele cookies worden bovendien na een bepaalde tijd automatisch gewist. Vaak worden cookies door de browser in de vorm van een leesbare tekstbestand, maar gedeeltelijk ook in de vorm van een SQLite databank opgeslagen. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, de zogenaamde sessie-cookies,welke worden gewist zodra u uw browser sluit en de tijdelijke/permanente cookies, die langer of onbegrensd op de vaste schijf worden opgeslagen. De door ons gebruikte cookies worden na het sluiten van de internetbrowser automatisch van de vaste schijf verwijderd, vandaar sessie-cookies. Zij dienen ervoor, ons internetoptreden en onze aanbiedingen te optimaliseren. Door deze cookies blijven uw persoonsgegevens niet opgeslagen.

Analysedienst

Onze website wordt door Piwik, een zogenaamde webanalysedienst ondersteund. Piwik gebruikt tekstbestanden (cookies), die op uw computer worden opgeslagen en die het van onze kant uit mogelijk maken een gebruikersanalyse te maken van de website. Het streven is naar het optimaliseren van onze website door middel van de door de cookies gewonnen gebruikersinformatie (incl. uw afgekorte IP-adres), welke aan onze server verstuurd wordt en voor de analyse van gebruiksdoeleinden wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt dan geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De informatie die door de cookies verkregen wordt over het gebruik van deze website, wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van cookies door bepaalde browserinstellingen vermijden, echter kan het zijn dat u dan niet alle websitefuncites optimaal kunt gebruiken.

Auteurs- en beeldrechten

De inhoud van deze website mag zonder toestemming van Wellmann GmbH en Co KG noch voor commerciële, noch voor andere doeleinden gekopieerd, verspreid of gewijzigd worden. Een deel van de inhoud van deze website is daarnaast onderhevig aan het auteursrecht van derden en wordt in het kader van dit aanbod met uitdrukkelijk toestemming van de rechthebbenden gebruikt.

Op deze website wordt gebruikt gemaakt van o.a. het auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van www.shotshop.com en www.istockphoto.com.

Inlichtingen

Op aanvraag kunt u via het volgende emailadres: Datenschutz@alno.de informatie krijgen over gegevens die onder uw naam of pseudoniem zijn opgeslagen.